Vremenska prognoza:
 
Konvertor valuta:
Linkovi

Co vidět

MIRABELA
Jako trvalá připomínka na slavnou pirátskou historii se kousek nad starou částí města tyčí pevnost Mirabela – jedna z nejznámějších omišských památek.

Staří piráti Mirabelu využívali jako vyhlídku, odkud hlídali Bračský kanál, takže bohaté obchodní lodě nemohly kolem Omiše nikdy proplout nepozorovaně. Samotná pevnost byla postavena ve 13. stol. a zvláště zajímavé je, že její stáří bylo potvrzeno díky staré byzantské minci, kterou jakýsi vizionářský pirát vhodil do jejích základů, aby takto budoucím generacím usnadnil proces určení stáří této důležité pevnosti, která za svou dlouhou historii viděla mnohé bitvy a války a nesčetněkrát hrála klíčovou úlohu při obraně města před benátskými kubury (druh pušky).

A přestože po staletí odolávala různým lidským silám, ani Mirabela se nemohla měřit se sílou přírody. Během velké bouře v roce 1988 uhodil do špičky pevnosti blesk a téměř až do základů ji zničil. Naštěstí obětaví restaurátoři posbírali vše do posledního kousku pevnosti a v dlouhém procesu restaurování ji vrátili do původního stavu.

Mirabela je dnes jedním z nejznámějších omišských symbolů a zvláště zajímavá je pro turisty díky své přístupnosti, ale i díky jedinečnému výhledu na celé město, který se nabízí z vrcholu pevnosti. Do Mirabely můžete jít po schodech, které se nacházejí kousek od vchodu do největšího kostela ve starém městě – kostela Svatého Mihovila (sv. Michala) – a vstupné je 15 kuna.

Ale peníze jsou to poslední, o čem budete rozmýšlet, když se před vámi ukážou červené střechy starého města a když, šplhajíce se na vrchol pevnosti pochopíte, že jdete po těch stejných schodech, po kterých ke svým rychlým galiím spěchali staří piráti, když z vrcholku pevnosti zpozorovali benátské lodě.

FORTICA
Pokud trávíte v Omiši a v okolí více než jen jeden den, definitivně si musíte vydat na krátký výlet na Forticu. Z centra města dobře značenou stezkou dojdou na Forticu i ti, kteří nejsou v nejlepší formě, za jednu hodinu a odměnou jim bude jeden z nejkrásnějších výhledů v celé Dalmácii.

Jakmile vkročíte nohou na více než 500 let starou pevnost, pochopíte, proč staří Omišané nosili těžké kamenné balvany na vrchol planiny. Z Forticy se totiž nabízí jedinečný pohled na ostrovy Brač, Hvar i Šoltu, kaňon řeky Cetiny a dobrou část Poljice. Ať už se blížili nepřátelé z jakékoliv strany, stráže z Forticy je vždy viděly dostatečně brzy, aby mohly upozornit obyvatele na nebezpečí a právně tato pevnost je jedním z důvodů, proč Omiš zůstala v celé své historii nepokořená.

Fortica sloužila starým pirátům nejen jako vyhlídka, ale i jako úkryt. V případě bezprostředního nebezpečí, staří Omišané by ze svých domů blízko pobřeží utekli do bezpečí Forticy a existovaly dokonce i plány, že by, pokud by se nepřítel příliš přiblížil, na město z vrcholu hory shazovali velké kamenné balvany. Naštěstí, navzdory četnými bojům, které piráti vedli, nebyl tento plán nikdy uskutečněn, a tak zůstaly četné omišské domy, ulice a náměstí zachovány až dodnes.

Existuje několik cest, kterými se můžete dostat k Fortice. Nejsnazší a nejčastěji využívaná cesta se nachází na východní straně města. Od továrny na těstoviny Prerada se vydejte klikatou cestou do kopce, až na levé straně uvidíte znak s nápisem Fortica. Odtud vás čeká 15minutový mírný výstup a vstupné do pevnosti je 15 kuna. To je asi jedna kuna za každé selfie, které určitě vyfotíte na vrcholu pevnosti, zatímco se před vámi prostírají četné dalmatské ostrovy ;)

KOSTEL SV. EUFEMIJE (5-6. ST.)
Zbytky jednolodního raně křesťanského kostela s polokruhovou apsidou a stolicemi. Nedávno prozkoumané základy, vykopané v r. 2004 během archeologického výzkumu, se zmiňují v psaných pramenech z r. 1527. Kostel je zasvěcen kalchidonské mučednici Eufemii, ochránkyni pravé víry.
 

A mnohem víc...