Bollettino meteorologico:
 
Scambio di valuta:
Link

Što vidjeti

Tvrđava Mirabela - Zaštićeno područje nalazi se unutar granica: od kapelice Sv.Nikole uz rijeku Cetinu, rijekom do novog mosta, ulicom Fošal obalom do gradskog pristaništa, do bedema Turjun uključujući gradsko groblje i bedem, hrbatom brda Peove, sjevernom stranom tvrđave Peovica do kapelice Sv. Nikole na rijeci Cetini. Ovako ograđeni dio Omiša predstavlja srednjovjekovni dio grada koji je bio okružen gradskim zidinama s utvrdama od kojih tvrđava Peovica predstavlja najviši završni dio, a potječe iz 13. stoljeća. Građevine ovog dijela Omiša podignute su od 16. do 19. st. I obuhvaćaju stilove renesanse do pučke arhitekture 19. stoljeća.
Sama uloga tvrđave Peovica ili Mirabella je bila izvidnica od neprijatelja. S tvrđave Mirabelle pruža se pogled na cijeli dio starog grada, Punte, Prika i Duća, ali i na cijeli brački kanal. To je tadašnjem mjesnom stanovništvu pružalo iznimnu zaštitu od neprijatelja, a svi znamo kako su bili jaki omiški gusari. Sama okolina tvrđave omogućuje izvidnicu na cijeli grad i prostor je lijepo uređen. Sama tvrđava sastoji se od četiri kata i izlaz na vrh s kojeg se pruža predivan pogled. Neka Vam ove fotografije pomognu dočarati tvrđavu «MIRABELA» ili «PEOVICA»

Tvrđava Fortica - Cijelu bogatu i iscrpnu povijest gusarstva zorno predočuje tvrđava FORTICA, zajedno s tvrđavom Mirabella ili Peovica. Tvrđava Fortica nalazi se na samom vrhu omiške Dinare. Za gusarenje to je bilo jako važno, jer se s jednog mjesta moglo nadzirati veliko područje i na kopnu i na moru. Naime s kule Fortice pruža se pogled na cijeli grad, kanjon rijeke Cetine na otoke Brač, Hvar i Šoltu, zatim srednja Poljica.
Sama svrha tvrđave bila je obrana od neprijatelja. Fortica je prvenstveno služila za sklonište i u slučaju da je Omiš bio opkoljen s tvrđave bi se bacile velike gromade kamenja koje bi porušile cijeli grad, a samim time bi se uništio i neprijatelj. Danas možemo biti ponosni što do toga nije došlo i što možemo uživati u čarima ovog predivnog dalmatinskog gradića.
Iz samog centra grada možete doći do tvrđave dobro uređenom stazom s putokazima, tako da nema bojazni da ćete se izgubiti. Do tvrđave možete stići pješice iz grada, preko naselja Baučići i popeti se na tvrđavu za 20- tak minuta i uživati u prekrasnom pogledu.

 Župna Crkva sv. Mihovila - Župna je crkva u Omišu posvećena sv. Mihovilu. Sagrađena je početkom XVII. Stoljeća, o čemu svjedoči natpis na latinskom na pobočnim vratima. Zvonik crkve dovršen je u XVIII. Stoljeću. Crkvu su sagradili mjesni graditelji, a objedinjuje značajke gotike, renesanse i ranog baroka. U niši iznad raskošnog kamenog ulaza nalazi se kip sv. Mihovila i prozorska ruža. Na crkvenim zidovima nalaze se grbovi mletačkih plemića i grb grada Omiša. Kameni se grbovi mogu vidjeti i na kućama bogatijih obitelji, a portreti uglednijih plemića na oltarnim slikama u crkvi. 
 

Crkva sv. Petra - Crkva sv. Petra na Priku nalazi se na desnoj obali rijeke Cetine, u ispravama se prvi put spominje 1074. godine, za vladavine kralja Slavca. U crkvu su ugrađeni ranokršćanski kameni dijelovi (kapiteli, nadvratnik, kamene rešetke na prozorima). Kraj crkve nalazio se je i benediktinski samostan, a potom i franjevački samostan. Splitski nadbiskup Pacific Bizza (1696.-1756.) osnovao je 1750. godine glagoljaško sjemenište, koje je ukinuto 1879. godine. 
 

Crkva sv. Duha - Crkva sv. Duha podignuta je na mjestu starije gotičke crkve iz 1585. zaslugom Marka Dreškovića, pročelnika istoimene baštine. Kasnorenesansna građevina bila je smještena u upravnom središtu komune, uz gradsku ložu i toranj gradskog sata. U njoj su se održavale skupštine pučana. Crkva je prostrana jednobrodna građevina s visoko izdignutim četvrtastim svetištem i presvođena prelomljenim svodom. Unutrašnjost građevine je ožbukana, a u podanku svoda teče profilirani kameni vijenac. Glavno pročelje građeno je finim klesancima, a na vrhu je zvonik na preslicu s tri otvora za zvono. Glavni portal ima bogati kasnorenesansni višestruko profilirani okvir s natpisom o gradnji na atici. U apsidi je drveni pozlaćeni oltar na kojem je ranije bila slika «Silazak Duha Svetoga» rad slikara Palme Mlađeg.


Srednjovjekovna gradska jezgra - Središte Omiša čine kamene kuće povezane uličicama – kalama i trgovima na kojima se odvijao cjelokupni život. Ističe se kuća u kojoj je uprava Festivala dalmatinskih klapa, s renesansnim prozorom. Zanimljiva je i renesansna «kuća sretnog čovjeka», nazvana tko zbog natpisa na lučnom nadvratniku pisana latinskim jezikom, koji u prijevodu kaže:- Zahvaljujem ti, Gospode, što sam bio na ovom svijetu. Za razliku od istočnih vrata koja su sačuvana, zapadna vrata, koja su se nalazila na obali rijeke, porušena su, zajedno sa zidinama, 1862. godine, a natpis, koji se nekada nalazio na vratima, ugrađen je u zid na koji se danas naslanjaju dvije kuće. Na obližnjoj Despotovića kući nalazi se natpis na hrvatskom jeziku i kamena ploča iz 1811. godine, a svjedoči o trgu. Trg je postojao i prije 1811. godine. Bio je opkoljen kamenim kućama sa sjeverne, južne i istočne strane, a sa zapadne je strane bio ograđen nekadašnjim gradskim zidom. Na važnost trga upozorava i stup srama koji se nalazi u Smokvici( dio grada), za čiji je kapitel pričvršćen grb mletačkog providura i tu se najvjerojatnije nalazi od 1617. godine.
Omiš ima osam crkava. U starim gradskim zidinama su: crkva sv. Mihovila, crkva sv. Duha, crkva sv. Roka, a izvan zidina su crkva sv. Petra na Priku, crkva sv. Luke, crkva sv. Marije na starom omiškom groblju- Vangrad, franjevački samostan s crkvom Gospe od Karmela na Skalicama, crkva sv. Stjepana i ostaci crkve sv. Ivana u Borku.